[Skład i status Krajowej Rady Kuratorów] - Art. 45. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Skład i status Krajowej Rady Kuratorów] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  45.  [Skład i status Krajowej Rady Kuratorów]
1. 
Krajową Radę Kuratorów tworzą delegaci wybrani w poszczególnych okręgach przez okręgowe zgromadzenia kuratorów. Okręgowe zgromadzenie kuratorów wybiera jednego delegata do Krajowej Rady Kuratorów.
2. 
Krajowa Rada Kuratorów dokonuje wyboru przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, którzy tworzą prezydium Krajowej Rady Kuratorów.
3. 
Krajowa Rada Kuratorów jest reprezentantem kuratorów sądowych.