[Organy samorządu kuratorskiego; kadencja Krajowej Rady Kuratorów] - Art. 44. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Organy samorządu kuratorskiego; kadencja Krajowej Rady Kuratorów] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  44.  [Organy samorządu kuratorskiego; kadencja Krajowej Rady Kuratorów]
1. 
Organami samorządu kuratorskiego są:
1)
Krajowa Rada Kuratorów;
2)
okręgowe zgromadzenia kuratorów.
2. 
Kadencja Krajowej Rady Kuratorów trwa 4 lata.