[Obsługa kuratora okręgowego i jego zastępców] - Art. 38. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Obsługa kuratora okręgowego i jego zastępców] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  38.  [Obsługa kuratora okręgowego i jego zastępców]
1. 
Do obsługi kuratora okręgowego i jego zastępców, przy wykonywaniu ich zadań ustawowych, prezes sądu okręgowego wyznacza urzędników lub innych pracowników sądu okręgowego.
2. 
Prezes sądu okręgowego może, na wniosek kuratora okręgowego, delegować do sądu okręgowego kuratora z sądu rejonowego z danego okręgu sądowego w celu udzielania kuratorowi okręgowemu pomocy przy wykonywaniu zadań.