[Kuratorzy tworzący kuratorską służbę sądową; nadzór] - Art. 35. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Kuratorzy tworzący kuratorską służbę sądową; nadzór] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  35.  [Kuratorzy tworzący kuratorską służbę sądową; nadzór]
1. 
Kuratorską służbę sądową na obszarze właściwości sądu okręgowego stanowią zawodowi kuratorzy sądowi.
2. 
Nadzór nad działalnością kuratorów sądowych wykonuje kurator okręgowy, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu.