[Przeniesienie kuratora okręgowego i jego zastępcy w razie likwidacji sądu] - Art. 33. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Przeniesienie kuratora okręgowego i jego zastępcy w razie likwidacji sądu] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  33.  [Przeniesienie kuratora okręgowego i jego zastępcy w razie likwidacji sądu]
1. 
W razie likwidacji sądu prezes sądu okręgowego przenosi kuratora okręgowego i zastępcę kuratora okręgowego do pracy w sądzie rejonowym.
2. 
Po przeniesieniu kuratorowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje przez okres 6 miesięcy wynagrodzenie nie niższe od dotychczasowego.