[Zwolnienie kuratora zawodowego z pełnienia obowiązków w okresie wypowiedzenia] - Art. 29. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Zwolnienie kuratora zawodowego z pełnienia obowiązków w okresie wypowiedzenia] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  29.  [Zwolnienie kuratora zawodowego z pełnienia obowiązków w okresie wypowiedzenia]
1. 
W okresie wypowiedzenia prezes sądu okręgowego może, na wniosek kuratora okręgowego, zwolnić kuratora zawodowego z pełnienia obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykorzystaniu przez kuratora urlopu wypoczynkowego.