[Wygaśnięcie stosunku pracy z kuratorem zawodowym] - Art. 26. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Wygaśnięcie stosunku pracy z kuratorem zawodowym] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  26.  [Wygaśnięcie stosunku pracy z kuratorem zawodowym]
1. 
Stosunek pracy z kuratorem zawodowym wygasa w wypadkach określonych w Kodeksie pracy lub z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego przez prezesa sądu okręgowego.
2. 
Stosunek pracy z kuratorem zawodowym wygasa również w wypadku zrzeczenia się przez niego obywatelstwa polskiego.