[Kuratorzy zawodowi i społeczni; kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni] - Art. 2. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Kuratorzy zawodowi i społeczni; kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  2.  [Kuratorzy zawodowi i społeczni; kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni]
1. 
Kuratorami sądowymi są:
1)
zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi";
2)
społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
2. 
Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.