[Urlop dla poratowania zdrowia] - Art. 17. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Urlop dla poratowania zdrowia] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  17.  [Urlop dla poratowania zdrowia]
1. 
Kuratorowi zawodowemu można udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy.
2. 
Urlopu dla poratowania zdrowia nie można udzielić, jeżeli kurator zawodowy z powodu choroby nie pracował nieprzerwanie przez okres roku.
3. 
Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Minister Sprawiedliwości.