[Dodatkowy urlop wypoczynkowy] - Art. 16. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Dodatkowy urlop wypoczynkowy] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  16.  [Dodatkowy urlop wypoczynkowy]
1. 
Kuratorowi zawodowemu przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:
1)
6 dni roboczych - po 10 latach pracy;
2)
12 dni roboczych - po 15 latach pracy.
2. 
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, z tytułu którego przysługiwał zwiększony wymiar urlopu.