[Delegacja ustawowa - szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych] - Art. 12. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Delegacja ustawowa - szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  12.  [Delegacja ustawowa - szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych]

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, uwzględniając potrzebę szybkiego wykonywania orzeczeń sądu oraz zagwarantowania praw i interesów podopiecznych.