[Wejście w życie] - Art. 107. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 107. - [Wejście w życie] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  107.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1)
art. 14 ust. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.;
2)
art. 14 ust. 1-3 i 5 oraz art. 38, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.