[Obsługa biurowa zespołu kuratorskiego do końca 2002 r.] - Art. 106a. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 106a. - [Obsługa biurowa zespołu kuratorskiego do końca 2002 r.] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  106a.  [Obsługa biurowa zespołu kuratorskiego do końca 2002 r.]

Do dnia 31 grudnia 2002 r. obsługę biurową zespołu mogą pełnić wyznaczeni przez prezesa sądu rejonowego pracownicy zatrudnieni w wydziałach tego sądu. W takim przypadku nie tworzy się sekretariatu zespołu.