[Stosowanie przepisów k.p.] - Art. 105. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 105. - [Stosowanie przepisów k.p.] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r.
Art.  105.  [Stosowanie przepisów k.p.]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).