Art. 105. - [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2023 r.
Art.  105.  [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich stosuje się przepisy Kodeksu pracy.