[Wzory legitymacji kuratorów i aplikantów kuratorskich] - Art. 104. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 104. - [Wzory legitymacji kuratorów i aplikantów kuratorskich] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  104.  [Wzory legitymacji kuratorów i aplikantów kuratorskich]

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, wzory legitymacji kuratora zawodowego, aplikanta kuratorskiego oraz legitymacji kuratora społecznego.