[Stażyści kuratorscy] - Art. 103. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 103. - [Stażyści kuratorscy] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  103.  [Stażyści kuratorscy]
1. 
Stażyści kuratorscy z dniem wejścia w życie ustawy stają się aplikantami kuratorskimi.
2. 
Stażysta kuratorski przyjęty na staż przed dniem wejścia w życie ustawy nieposiadający wykształcenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, lub posiadający wykształcenie średnie może być mianowany kuratorem zawodowym.