[Niezakończone postępowania dyscyplinarne] - Art. 102. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 102. - [Niezakończone postępowania dyscyplinarne] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  102.  [Niezakończone postępowania dyscyplinarne]

Postępowania dyscyplinarne wszczęte, lecz niezakończone prawomocnie przed wejściem w życie ustawy, toczą się według przepisów dotychczasowych.