[Zwołanie okręgowego zgromadzenia kuratorów w celu wyboru członków sądów dyscyplinarnych, rzecznika dyscyplinarnego i delegata... - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 101. - [Zwołanie okręgowego zgromadzenia kuratorów w celu wyboru członków sądów dyscyplinarnych, rzecznika dyscyplinarnego i delegata do Krajowej Rady Kuratorów; pierwsze zebranie Krajowej Rady Kuratorów] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  101.  [Zwołanie okręgowego zgromadzenia kuratorów w celu wyboru członków sądów dyscyplinarnych, rzecznika dyscyplinarnego i delegata do Krajowej Rady Kuratorów; pierwsze zebranie Krajowej Rady Kuratorów]
1. 
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy kurator okręgowy zwołuje okręgowe zgromadzenie kuratorów w celu wyboru członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji, kandydata na członka sądu dyscyplinarnego drugiej instancji, wyboru rzecznika dyscyplinarnego oraz delegata do Krajowej Rady Kuratorów.
2. 
Krajowa Rada Kuratorów zbierze się w terminie 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem delegat.