[Zwołanie okręgowego zgromadzenia kuratorów w celu powołania kuratora okręgowego] - Art. 100. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 100. - [Zwołanie okręgowego zgromadzenia kuratorów w celu powołania kuratora okręgowego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  100.  [Zwołanie okręgowego zgromadzenia kuratorów w celu powołania kuratora okręgowego]
1. 
Prezes sądu okręgowego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zwołuje pierwsze okręgowe zgromadzenie kuratorów w celu powołania kuratora okręgowego w trybie określonym w art. 36 ust. 1. Przewodniczącym pierwszego okręgowego zgromadzenia kuratorów jest wyznaczony przez prezesa sądu okręgowego kurator okręgowy.
2. 
Z dniem powołania kuratora okręgowego dotychczasowe powołanie kuratora okręgowego traci moc.
3. 
Prezes sądu okręgowego w terminie miesiąca od dnia powołania kuratora okręgowego powoła kierowników zespołów.