[Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych] - Art. 10. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  10.  [Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych]

Kurator zawodowy jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizację określa odrębna ustawa.