[Funkcje kuratorów sądowych] - Art. 1. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Funkcje kuratorów sądowych] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  1.  [Funkcje kuratorów sądowych]

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.