Art. 19. - Kultura fizyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.226.1675 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2010 r.
Art.  19. 21

(uchylony).

21 Art. 19 uchylony przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857) z dniem 16 października 2010 r.