Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  12. 
1.  Kurs kompetencji ogólnych może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek.
2.  Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.
3.  Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 30 godzin.