[Akcesoryjność hipoteki] - Art. 79. - Księgi wieczyste i hipoteka. - Dz.U.2022.1728 t.j. - OpenLEX

Art. 79. - [Akcesoryjność hipoteki] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1728 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  79.  [Akcesoryjność hipoteki]
1. 
W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.
2. 
Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza.