Nowość Art. 23. - [Właściwość sądów] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  23.  [Właściwość sądów]

Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych. Czynności sądu w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych mogą wykonywać referendarze sądowi.