Art. 1. - [Zakres stosowania ksiąg wieczystych] - Księgi wieczyste i hipoteka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  1.  [Zakres stosowania ksiąg wieczystych]
1. 
Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
2. 
Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości.
3. 
Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.