Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1473 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2015 r.
§  6. W województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim szczegółowe warunki dotyczące wielkości zatrudnienia i kosztów kwalifikowanych inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, § 3 pkt 2, § 4 pkt 2 i § 5 pkt 2, obniża się o 30%.