Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.738

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 listopada 1920 r.
o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Art.  1.

Zatwierdza się pożyczkę Skarbu, zaciągniętą w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej do dnia 20 listopada 1920 r. na pokrycie niedoboru budżetowego w wysokości 27.850.000.000 marek polskich, ponad kwotę łączną 21.775.000.000 marek polskich, ustaloną w art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 63, poz. 413).

Art.  2.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia na pokrycie niedoboru budżetowego dalszej pożyczki w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej w kwocie 15.000.000.000 marek polskich.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.