[Podawanie RRSO w innych reklamach] - Art. 7b. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 7b. - [Podawanie RRSO w innych reklamach] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  7b.  [Podawanie RRSO w innych reklamach]
1. 
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego innych niż reklamy, o których mowa w art. 7 ust. 1, podaje konsumentowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1, podaje się konsumentowi w sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny jak pozostałe informacje przekazywane w reklamie.