[Sposób prezentowania informacji zawartych w reklamach] - Art. 7a. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 7a. - [Sposób prezentowania informacji zawartych w reklamach] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  7a.  [Sposób prezentowania informacji zawartych w reklamach]

Informacje, o których mowa w art. 7, podaje się konsumentowi w sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny jak dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego.