[Termin wejścia w życie nowej ustawy] - Art. 68. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - [Termin wejścia w życie nowej ustawy] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  68.  [Termin wejścia w życie nowej ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 4 .

4 Ustawa została ogłoszona w dniu 17 czerwca 2011 r.