[Uchylenie dotychczasowej ustawy] - Art. 67. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 67. - [Uchylenie dotychczasowej ustawy] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  67.  [Uchylenie dotychczasowej ustawy]

Traci moc ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).