[Zasady intertemporalne] - Art. 66. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Zasady intertemporalne] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  66.  [Zasady intertemporalne]
1. 
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Konsument ma prawo do otrzymywania informacji na podstawie art. 36, art. 38 i art. 42-44, w przypadku umów o kredyt odnawialny zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz w przypadku zmiany tych umów.