[Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru pośredników kredytowych] - Art. 59i. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59i. - [Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru pośredników kredytowych] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59i.  [Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru pośredników kredytowych]

Kto, będąc pośrednikiem kredytowym, prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa kredytu konsumenckiego bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie do 100 000 zł.