[Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych] - Art. 59h. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59h. - [Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59h.  [Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych]

Kto, będąc kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2a, prowadzi działalność bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, podlega grzywnie do 500 000 zł.