[Ujawnienie tajemnicy bankowej] - Art. 59f. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59f. - [Ujawnienie tajemnicy bankowej] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59f.  [Ujawnienie tajemnicy bankowej]

Kto, będąc obowiązanym do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w art. 59c ust. 1, ujawnia lub wykorzystuje te informacje niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.