[Niespełnienie wymogów stawianych instytucjom pożyczkowym] - Art. 59e. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59e. - [Niespełnienie wymogów stawianych instytucjom pożyczkowym] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59e.  [Niespełnienie wymogów stawianych instytucjom pożyczkowym]
1. 
Kto, będąc kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2a, nie spełnia warunków, o których mowa w art. 59a, podlega grzywnie do 500 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 2.
2. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, będąc członkiem zarządu podmiotu prowadzącego działalność w rozumieniu art. 5 pkt 2a lub osobą uprawnioną do jego reprezentacji.