[Opłata za wpis lub za zmianę wpisu] - Art. 59dc. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59dc. - [Opłata za wpis lub za zmianę wpisu] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59dc.  [Opłata za wpis lub za zmianę wpisu]
1. 
Podmiot składający wniosek, o którym mowa w art. 59db ust. 1, jest obowiązany wnieść opłatę w wysokości 600 zł.
2. 
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru podlegają opłacie w wysokości 200 zł.
3. 
Koszty prowadzenia rejestru są pokrywane z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2.