[Obowiązek informowania o zmianie danych objętych wpisem] - Art. 59af. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59af. - [Obowiązek informowania o zmianie danych objętych wpisem] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59af.  [Obowiązek informowania o zmianie danych objętych wpisem]

Instytucja pożyczkowa informuje Komisję Nadzoru Finansowego o zmianie danych objętych wpisem do rejestru instytucji pożyczkowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.