Art. 59ae. - [Dane w rejestrze instytucji pożyczkowych] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r.
Art.  59ae.  [Dane w rejestrze instytucji pożyczkowych]

Rejestr instytucji pożyczkowych zawiera:

1)
numer wpisu do rejestru;
2)
dane dotyczące instytucji pożyczkowej obejmujące:
a)
firmę,
b)
siedzibę i adres,
c)
numer w rejestrze przedsiębiorców,
d)
NIP;
3)
wzmiankę o wykreśleniu z rejestru.