[Rejestr instytucji pożyczkowych] - Art. 59ab. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59ab. - [Rejestr instytucji pożyczkowych] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59ab.  [Rejestr instytucji pożyczkowych]
1. 
Rejestr instytucji pożyczkowych jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. 
Rejestr instytucji pożyczkowych jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i udostępniany na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.