[Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych] - Art. 59aa. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59aa. - [Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59aa.  [Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych]
1. 
Instytucja pożyczkowa może podjąć wykonywanie działalności po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.
2. 
Za dzień rozpoczęcia działalności przez instytucję pożyczkową uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.