[Roszczenie o wykonanie zobowiązania wobec kredytodawcy] - Art. 59. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Roszczenie o wykonanie zobowiązania wobec kredytodawcy] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  59.  [Roszczenie o wykonanie zobowiązania wobec kredytodawcy]
1. 
Jeżeli sprzedawca lub usługodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec konsumenta, a żądanie przez konsumenta wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, konsumentowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od kredytodawcy.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialność kredytodawcy jest ograniczona do wysokości udzielonego konsumentowi kredytu.