[Odstąpienie od umowy zawartej na odległość] - Art. 58. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  58.  [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość]
1. 
W przypadku odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się przepisy niniejszego rozdziału.
2. 
(uchylony).