[Odstąpienie od umowy podstawowej] - Art. 57. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Odstąpienie od umowy podstawowej] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  57.  [Odstąpienie od umowy podstawowej]

Jeżeli konsument skorzystał z przyznanego mu, na podstawie odrębnych przepisów, prawa do odstąpienia od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi, to odstąpienie konsumenta od tej umowy jest skuteczne także wobec umowy o kredyt wiązany.