[Rozszerzona skuteczność odstąpienia] - Art. 55. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Rozszerzona skuteczność odstąpienia] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  55.  [Rozszerzona skuteczność odstąpienia]

Jeżeli z umową o kredyt związana jest usługa dodatkowa świadczona przez kredytodawcę lub osobę trzecią - na podstawie umowy między tą osobą a kredytodawcą - w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy o kredyt - odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową.