[Wyłączenie możliwości zastrzeżenia prowizji] - Art. 51. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Wyłączenie możliwości zastrzeżenia prowizji] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  51.  [Wyłączenie możliwości zastrzeżenia prowizji]

Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie przysługuje kredytodawcy w przypadku umów:

1)
kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
2)
w których spłata została dokonana zgodnie z umową ubezpieczenia zawartą w celu zabezpieczenia spłaty kredytu.