Art. 48. - [Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r. do: 31 maja 2024 r.
Art.  48.  [Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu]
1. 
Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
2. 
Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.