[Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu] - Art. 48. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  48.  [Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu]
1. 
Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
2. 
Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.