[Przelew wierzytelności] - Art. 44. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Przelew wierzytelności] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  44.  [Przelew wierzytelności]
1. 
Wyłączenie lub ograniczenie zarzutów przysługujących konsumentowi w razie przelewu wierzytelności z umowy o kredyt konsumencki jest bezskuteczne.
2. 
Kredytodawca zawiadamia konsumenta, na trwałym nośniku, o przelewie wierzytelności, chyba że konsument nadal ma spełniać świadczenie do rąk kredytodawcy.