[Wypowiedzenie sankcyjne umowy o kredyt odnawialny] - Art. 43. - Kredyt konsumencki. - Dz.U.2022.246 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Wypowiedzenie sankcyjne umowy o kredyt odnawialny] - Kredyt konsumencki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.246 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2022 r.
Art.  43.  [Wypowiedzenie sankcyjne umowy o kredyt odnawialny]
1. 
Jeżeli umowa o kredyt tak stanowi, kredytodawca ma prawo wypowiedzieć, na trwałym nośniku, konsumentowi prawo do dokonywania wypłat na podstawie umowy o kredyt odnawialny w przypadku niedotrzymania przez niego zobowiązań dotyczących warunków udzielenia tego kredytu określonych w umowie oraz negatywnej oceny zdolności kredytowej konsumenta.
2. 
Kredytodawca informuje konsumenta o wypowiedzeniu i jego przyczynach.
3. 
Jeżeli istnieje taka możliwość, kredytodawca przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2, przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu prawa do dokonywania wypłat na podstawie umowy o kredyt odnawialny, chyba że przekazanie tych informacji jest zabronione na podstawie przepisów szczególnych.